Kuivauspalvelut

 

Kuivauspalvelut asianmukaisella kalustolla

Kun vesivahinko yllättää, KuivaTalo auttaa. Kattavan kosteuskartoituksen jälkeen tila pitää kuivata nopeasti. Kuivatalon ammattilainen kartoittaa tilanteen, hoitaa paikalle oikeanlaisen kuivauskaluston ja valvoo kuivatusprosessin loppuun asti raportteineen.

Kuivauksen aikana

 

Kuivaus kestää lähtötilanteesta riippuen n. kahdesta viikosta jopa kolmeen kuukauteen. Kuivausaikaan vaikuttavat mm. rakennetyyppi sekä rakenteessa oleva kosteustaso. Rakennetyyppi vaikuttaa myös kuivauskaluston valintaan, samoin kuin se, onko kyseessä asuinhuoneisto tai vaikka liiketila. 

Jos kohteessa on irtovettä, poistetaan se tehokkaalla vesi-imurilla. Isoissa vuodoissa pelastuslaitos kutsutaan paikalle pumppaamaan suurimmat vesimäärät uppopumpulla. Vaarassa oleva irtaimisto kannetaan tarvittaessa turvaan ensisijaisesti toiseen paikkaan kiinteistön sisällä, joskus tilapäisiin varastotiloihin.

Kuivatuksen aikana kohteessa voidaan usein asua, mutta ei aina. Kaikki kohteet ovat erilaisia ja päätökset koskien tilojen käyttöä ja kaluston valintaa tehdään tapauskohtaisesti.

Kuivauksen jälkeen

 

Asiakas saa aina valmistuneesta kuivauskohteesta käyntiselostuksen, josta ilmenee kuivauksen kesto, kuivauskaluston sähkönkulutus sekä mittaustulokset kuivauksen jälkeen. Kuivausliike toimii usein koordinaattorina eli informoi muita tahoja kuivaustyön vaiheista, jotta koko saneeraustyö etenee mahdollisimman jouhevasti.

 

Vesivahinko yllätti? KuivaTalo kuivaa. Soita 050 575 5159